خدمات

آمار دقیق سفارشات

حذف سفارشات تکراری

امکان تعریف همکار برای فروشگاه

قابلیت پرداخت نقدی / تعویض برای مشتری

امکان جستجو براساس کد رهگیری ، شماره تماس و اسم مشتری

ارسال اس ام اس در وضعیت های مختلف سفارشات

ثبت آسان سفارشات

مشاهده وضعیت سفارشات