جزئیات خبر - روند روبه رشد شرکت راگا بنا بر اعلام شرکت پست

تاریخ ارسال: 1393/09/03 19:04:34

بنا بر اعلام رسمی سایت شرکت پست ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در 8 ماهه نخست سال 93 از مرز 3/5 میلیون مرسوله گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل سرویس خرید پستی از نظر ترافیکی رشد 26 درصدی داشته است. حجم معاملات انجام شده در سرویس خرید و فروش اینترنتی  در این بازه زمانی  1700  میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد رشد داشته است. تعداد کل مرسولات بلاتکیف 8 ماهه سال جاری 271 مرسوله و درصد مرسولات بلاتکیف به کل مرسولات وارده به شبکه پستی در سرویس خرید اینترنتی 0/0075درصد می باشد.
بنا بر گزارش سایت راگا و به نقل از سایت پست ، میانگین درصد مرسولات برگشتی در 8 ماهه نخست سال جاری 36 درصد بوده است . بیشترین تعداد مرسولات برگشتی مربوط به منطقه 18 پستی و استانهای سیستان ، کهگیلویه ، چهارمحال و کرمان و کمترین درصد مرسولات برگشتی نسبت به ترافیک وارده واحد پستی ، مربوطه به مناطق 11 ، 15 ، گیلان ومنطقه 19 پستی می باشد.
تحلیل عملکردی چند ماهه شرکتهای طرف قرارداد شرکت پست در سرویس خرید پستی ، نشان از آن دارد که به غیر از شرکتهای تراز اول، شرکتهای راگا و برخی دیگر از شرکتهای خرید پستی در مسیر رشد ترافیکی قرار گرفته اند.