اخبار

تجارت الکترونیک شاخص توسعه یافتگی کشورها

تجارت الکترونیک شاخص توسعه یافتگی کشورها

میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت اینترنت، رگولاتوری، میزان استفاده مردم از پرداخت‌های اینترنتی و وضعیت تجارت جهانی کشورها ، 5 شاخص حوزه تجارت الکترونیک در ارزیابی کشورهای گروه G20 در توسعه اقتصادی