معرفی فروشگاه و کسب درآمد دائمی

یکی از اهداف شرکت راگا در توسعه سیستم خرید پستی ، جذب نمایندگی در اقصی نقاط کشور می باشد. بدین صورت که افراد متقاضی نمایندگی سیستم خرید پستی راگا در سامانه ثبت نام نموده و بعنوان نمایندگان شرکت وظیفه شناسایی ، بازاریابی و جذب فروشگاههای اینترنتی را بر عهده خواهند گرفت. با معرفی هر فروشگاه به سیستم خرید پستی راگا و تا زمانی که فروشگاه در این سیستم فعالیت می نماید، از محل کارمزد دریافتی شرکت راگا از مجموع تراکنش های فروشگاه معرفی شده توسط نماینده ، درصدی به نماینده تعلق خواهد گرفت. به عبارتی تا زمانی که فروشگاه در سیستم راگا فعالیت می نماید ، نماینده در سود تعلق گرفته به شرکت راگا از محل فعالیت فروشگاه معرفی شده ، سهیم خواهد بود.